حسابان یک فصل مثلثات درس دو متوسط (سطح2)

رایگان
حسابان یک فصل مثلثات درس دو متوسط (سطح2)
زمان: 00:07:30
20 سوال
22 شرکت کننده
رایگان

حسابان یک فصل مثلثات درس دو متوسط (سطح2)

دوستان شما آزمون حسابان یک فصل مثلثات درس دو متوسط (سطح2)
با بیست سوال در زمینه نسبت های مثلثاتی برخی  زوایا( فصل 4درس دو کتاب حسابان یک ) می دهید
که شامل5 سوال آسان،10سوال متوسط و5 سوال سخت  در این زمینه می باشد.
  شما می توانید با مطالعه پاسخ نامه اشکالات خود را برطرف می نمایید.
امید است که باشرکت در این آزمون ها بتوانید درپاسخ به سوالات امتحانات پایانی وکنکور آمادگی
کافی به دست آورید
خلاصه درس :
سینوس، کسینوس و تانژانت

مفاهیم سینوس، کسینوس و تانژانت برابر با نسبت اضلاع یک مثلث قائم‌الزاویه تعریف می‌شوند. در زیر مثلثی قا‌ئم‌الزاویه و توابع مثلثاتی مربوط به آن تعریف شده‌اند.

Trigonometry

سینوس، کسینوس و تانژانت به‌ترتیب با نماد‌های cos ،sin و tan نمایش داده می‌شوند. توجه داشته باشید که برای یک زاویه‌ θ ثابت، این مقادیر ثابت هستند؛ دلیل این امر، افزایش همزمان صورت و مخرج آن‌ها است. در ادامه مثالی ذکر شده که جهت درک بهتر این مفاهیم، مطالعه آن ضروی است.

جهت به‌خاطر سپردن، می‌توانید از شکل‌های زیر استفاده کنید. در این اشکال، از فلش‌های صورتی رنگی استفاده شده که ابتدای آن اندازه ضلع قرار گرفته در صورت و انتهایش اندازه ضلعِ مخرجِ کسر را نشان می‌دهد.

Trigonometry

توجه داشته باشید که مقادیر سینوس و کسینوس کمتر از ۱ و بیشتر از ۱- هستند؛ اما مقدار تانژانت می‌تواند از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت تغییر کند.

در جدول زیر توابع مثلثاتی برای زوایای پرکاربرد در امتحانات، ذکر شده است. پیشنهاد می‌شود جدول مذکور را به خاطر بسپارید.

sine-cosine

توجه داشته باشید که در مثلثات توابع دیگری نیز وجود دارند که کمتر متداول هستند. این توابع سِکانت، کُسِکانت و کُتانژانت هستند که هرکدام از آن‌ها با استفاده از روابط زیر تعریف می‌شوند:

Trigonometry

رابطه بالا می‌گوید:

  • سکانت = معکوس کسینوس
  • کسکانت = معکوس سینوس
  • کتانژانت = معکوس تانژانت
برای آزمون حسابان یک فصل مثلثات درس یک آسان (سطح1) اینجا را کلیک کنید
گام به گام حسابان یک